Best Free Keylogger Funkcje

Oto, dlaczego jest to najlepszy keylogger na system Windows

Naciśnięcia klawiszy według Best Free Keylogger

Rejestracja Naciskanych Klawiszy

Best Free Keylogger daje Ci możliwość sprawdzania, co wpisywano w każdej aplikacji poprzez rejestrację każdego naciśniętego w nich klawisza. Śledzi on, kiedy naciśnięto klawisz, który użytkownik korzystał z klawiatury, oraz datę i godzinę odnotowania. Wystarczy kliknąć "Ładuj Raport" a załadowane zostaną wszelkie wcześniejsze zapisy dla wybranej daty.

Nagrania ze schowka według Best Free Keylogger

Rejestracja Zawartości Schowka

Best Free Keylogger potrafi śledzić zawartość schowka, a także rejestrować, co wycięto lub skopiowano. Dodatkowo Best Free Keylogger potrafi też zidentyfikować treść wg typu: tekst lub pliki.

Zrzuty ekranu wykonane przez Best Free Keylogger

Zrzuty Ekranu

Z Best Free Keylogger możliwe jest automatyczne robienie zrzutów ekranu wykonywanych czynności w ustalonych odstępach czasu. Owe zrzuty ekranu przechowywane są wraz z innymi zapisami i mogą być uwzględniane w raportach i kopiach zapasowych.

Internetowe rekordy aktywności według Best Free Keylogger

Aktywność Sieciowa

Możesz pozyskiwać informacje na temat odwiedzonych witryn przy pomocy przeglądarki sieciowej na komputerze przy pomocy Best Free Keylogger. Dla każdej aktywności w sieci zapisywany jest adres URL, użytkownik, data i godzina. Ta funkcja Best Free Keylogger współpracuje ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami web.

Rekordy użycia aplikacji przez Best Free Keylogger

Korzystanie z Aplikacji

Możesz mieć dostęp do zapisów na temat wszystkich używanych na komputerze aplikacji przy pomocy funkcji monitorowania aplikacji Best Free Keylogger. Daje Ci to informacje na temat użytkownika, momentu otwarcia i zamknięcia aplikacji itp.

Całkowita liczba pobrań

0

Darmowi użytkownicy

0

PRO użytkownicy

0

Filtr "Smart Read"

Funkcja inteligentnego odczytu w Best Free Keylogger

"Smart-Read" jest to unikatowa funkcja Best Free Keylogger znacznie poprawiająca czytelność raportów naciskanych klawiszy. "Smart-Read" potrafi oczyścić bałagan wśród naciśnięć klawiszy dzięki sprytnej analizie zapisów i eliminacji nieistotnych klawiszy, takich jak backspace i delete, aby ukazywać wyłącznie ostateczne ciągi znaków. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć jednym kliknięciem.

Filtrowanie Zaawansowane

Zaawansowana funkcja filtrowania w Best Free Keylogger

Przeglądarka raportów Best Free Keylogger wyposażona jest w filtry mogące filtrować zapisy wg użytkownika, daty, zawartości tekstowej, aplikacji, adresu URL itp. Funkcja ta pomaga Ci odnaleźć to, czego szukasz bez męczącego oczy przeglądania całego raportu.

Raporty HTML

Raporty HTML generowane przez Best Free Keylogger

Z Best Free Keylogger możesz tworzyć raporty jako przenośne pliki HTML, które można przeglądać w przeglądarce web bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

Ograniczenia wg Użytkownika/Aplikacji

Łatwe konfiguracje w Best Free Keylogger

Czasem nie trzeba monitorować wszystkich użytkowników czy wszystkich aplikacji. Funkcje monitorowania Best Free Keylogger można skonfigurować pod kątem zezwolenia na monitorowanie wyłącznie konkretnych użytkowników lub aplikacji.

Harmonogram Monitorowania

Funkcja planowania w Best Free Keylogger

Monitorowanie aktywności Best Free Keylogger skonfigurować można pod kątem działania tylko w konkretnych okresach czasu lub nieaktywności w trakcie konkretnych okresów czasu. W przypadku skonfigurowania monitorowania tylko w określonych godzinach Best Free Keylogger zignoruje zarejestrowane naciśnięcia klawiszy, zawartość schowka, aktywność w sieci, korzystanie z aplikacji i robienie zrzutów ekranu w owym czasie.

Szyfrowane Pliki Logów

Szyfrowanie w Best Free Keylogger

W Best Free Keylogger możesz skonfigurować szyfrowanie raportów wybranym bezpiecznym kluczem prywatnym. Wówczas klucz prywatny jest wymagany przy każdorazowym zaimportowaniu tych raportów do przeglądarki raportów. Uniemożliwia to osobom nieupoważnionym dostęp do Twoich zapisów.

Ochrona Hasłem

Ochrona hasłem w Best Free Keylogger

Best Free Keylogger jest chroniony przy pomocy hasła logowania, które można skonfigurować podczas instalacji. Hasło te można zmienić tylko przy pomocy interfejsu. Przy każdym wywołaniu odsłonięcia interfejsu przy pomocy skrótu lub słowa kluczowego należy podać hasło logowania, a bez prawidłowego uwierzytelnienia kontynuacja nie jest możliwa.

Przesyłanie przez E-mail, FTP, LAN, USB

Wiele metod dostawy w Best Free Keylogger

Raporty generowane przez Best Free Keylogger można dostarczać wieloma metodami przesyłu. Możesz skonfigurować Best Free Keylogger tak, aby wysyłał Ci raporty na Twój adres e-mail lub przesyłał je na serwer FTP. Jest też możliwe kopiowanie raportów ze swojego komputera na inny komputer w tej samej sieci LAN w wyznaczonych odstępach czasu lub do podłączonej pamięci USB automatycznie.

Kopie Zapasowe Starych Logów

Możesz wykonać kopie zapasowe starych plików logów utworzonych przez Best Free Keylogger w formie szyfrowanych plików lub raportów HTML. Podczas eksportowania starych logów w formie plików szyfrowanych można je później zaimportować i przeglądać przy pomocy przeglądarki raportów.

Automatyczne Czyszczenie Logów

Best Free Keylogger można skonfigurować pod kątem automatycznego usuwania starych i niepotrzebnych logów po przekroczeniu ustalonego przez użytkownika łącznego limitu starych logów lub po przesłaniu ich. W ten sposób nie musisz ręcznie usuwać starych logów.

Tryb Niewidoczny

Po zainstalowaniu Best Free Keylogger na komputerze zaczyna on pracować w tle. Nie tworzy on skrótu na pulpicie ani ikony w menu startowym; jego interfejs przywołać można tylko przy pomocy skrótu klawiszowego lub słowa kluczowego skonfigurowanego przez administratora.

Automatyczne Odinstalowywanie

Możesz zaplanować automatyczne odinstalowanie się Best Free Keylogger na określoną datę. Po skonfigurowaniu oprogramowanie zostanie automatycznie odinstalowane z komputera bez wiedzy aktualnego użytkownika.

Kontrola Rodzicielska

Rodzice martwiący się o bezpieczeństwo swych dzieci w sieci mają w Best Free Keylogger dostęp do kilku funkcji kontroli rodzicielskiej.

Funkcje kontroli rodzicielskiej w Best Free Keylogger

Filtrowanie Webowe

Funkcja filtrowania webowego w Best Free Keylogger potrafi blokować lub zezwalać na dostęp do witryn w oparciu o zawartość tekstową tych witryn. Dostępne są filtry dla danych typów treści mogące filtrować witryny o nieodpowiedniej zawartości, takiej jak pornografia, broń, przemoc, narkotyki, alkohol, tytoń, hazard i wulgaryzmy. Jest też możliwe blokowanie stron sieci społecznościowych i udostępniania filmów przy pomocy Best Free Keylogger, jeśli są one w sprzeczności z Twoimi przekonaniami lub polityką firmy.

Filtrowanie stron internetowych w Best Free Keylogger

Dostęp do Internetu Ograniczony Czasowo

Kontrolę rodzicielską Best Free Keylogger można skonfigurować tak, aby działała tylko w określonych godzinach. Ustawienie te pomaga Ci planować kontrolę rodzicielską od danej godziny do ustalonej godziny w określone dni tygodnia.

Funkcja ograniczenia czasu w Best Free Keylogger

Blokowanie Internetu

Blokowanie Internetu w Best Free Keylogger

Blokowanie określonych witryn lub zezwalanie tylko na witryny ze zdefiniowanej listy w Best Free Keylogger jest bezproblemowe. Możesz dodawać listę witryn do listy zablokowanej, jeśli pragniesz je zablokować w celu uniemożliwiania użytkownikom wchodzenia na nie, i w ten sam sposób możesz dodawać listę witryn, jeśli pragniesz zezwolić na dostęp tylko do tych witryn.

Blokowanie Aplikacji

Blokowanie aplikacji w Best Free Keylogger

Możesz uniemożliwić swym dzieciom korzystanie z określonych aplikacji zainstalowanych na komputerze poprzez skonfigurowanie "Blokowania Aplikacji" w Best Free Keylogger. Po skonfigurowaniu użytkownicy nie będą w stanie uruchomić żadnej z aplikacji z listy.

i